Nawigacja witryny

Komunikaty systemu

Błąd

 • XML Parsing Error at 1:65. Error 9: Invalid character

Polityka prywatności

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo- Usługowego ?K. Orzełek, K. Markisz? spółka jawna z siedzibą w Kleśniskach.

Niniejsza Polityka Prywatności to podstawowa zasada, na której Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Handlowo ? Usługowe ?K. Orzełek, K. Markisz? spółka jawna z siedzibą w Kleśniskach pragnie zbudować relacje z Użytkownikami.

Ochrona danych osobowych ma silne podstawy prawne, stąd deklarujemy przywiązanie i szczególną uwagę do poszanowania praw naszych Użytkowników w tym zakresie. Internet stał się obszarem w których ochrona danych osobowych nabiera wyjątkowego znaczenia, stąd uznaliśmy za konieczne podzielenie się z Użytkownikami stosowanymi przez nas zasadami ich przetwarzania i gromadzenia.

I. Informacja o podmiocie zbierającym i przetwarzającym dane osobowe

 1. Podmiotem zbierającym dane jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Handlowo ? Usługowe ?K. Orzełek, K. Markisz? spółka jawna z siedzibą w Kleśniskach, ul. Jaworska 81, 42 - 164 Kleśniska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowy Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000060319, posiadająca nr NIP 5740007870 i nr REGON 150591507.
 2. Zbiór danych osobowych prowadzony przez nas został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i został wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem .................. .

II. Istotne założenia

 1. Udostępnianie przez Użytkowników danych osobowych odbywa się wyłącznie za ich zgodą.
 2. Dane osobowe nie są wykorzystywane dla innych celów niż te, na które Użytkownicy wyrazili zgodę. 
 3. Dane osobowe nie będą nigdy i pod żadnym pozorem zbywane.
 4. Każdy z Użytkowników ma prawo i możliwość wglądu i edycji danych nam udostępnionych oraz prawo ich weryfikacji i modyfikacji. W każdym przypadku, gdy takie życzenie wyrazi Użytkownik, udostępnione przez niego dane zostaną usunięte.
 5. Użyte zabezpieczenia oraz wewnętrzna polityka zachowania poufności powodują, że nikt poza pracownikami Przedsiębiorstwa Produkcyjno ? Handlowo ? Usługowego ?K. Orzełek, K. Markisz? spółka jawna z siedzibą w Kleśniskach nie posiada dostępu do przechowywanych danych osobowych Użytkowników. 

III. Jakie dane zbieramy o Klientach

 1. Dla korzystania z pełnych możliwości sklepu internetowego konieczne jest zarejestrowanie się.
 2. Rejestracja polega na podaniu przez Użytkownika adresu e-mail oraz hasła koniecznego do logowania w sklepie internetowym.
 3. W celu dokonania transakcji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, w którym podaje swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres siedziby.
 4. Przesyłka jest dostarczana na wskazany we formularzu rejestracyjnym adres zamieszkania lub siedziby, chyba że Użytkownik w sposób wyraźny wskaże, że przesyłka ma być dostarczona na inny adres.
 5. System komputerowy w sposób automatyczny zbiera dane w postaci ................... po zarejestrowaniu się lub zalogowaniu w sklepie internetowym.

IV. Cele, dla których gromadzone są dane osobowe

 1. Zbieranie i przechowywanie danych odbywa się w następujących celach:
 1. skutecznego przeprowadzania czynności związanych ze sprzedażą, w tym pobrania pieniędzy i wysłania zamówionego towaru,
 2. pośrednictwa w sprzedaży,
 3. w celach marketingowych,
 4. w celu informowania o nowościach i asortymencie, ??. .

W tym celu dane mogą być przekazywane firmie obsługującej transakcje płatnicze oraz firmom kurierskim lub poczcie polskiej.

 1. Dane zbierane automatycznie mogą być używane do zbierania danych statystycznych lub do personalizacji zawartości naszego sklepu internetowego. Dane te zbierane są automatycznie o każdym Użytkowniku.
 2. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie dla umożliwienia zalogowania się przez Klienta.
 3. Gromadzone w zbiorze danych osobowych informacje osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że będzie to następować za zgodą Użytkownika lub na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące prawo.

V. Adresy poczty elektronicznej Użytkowników i kontakt z Użytkownikami

 1. Kontakt z pracownikami Przedsiębiorstwa Produkcyjno ? Handlowo ? Usługowego ?K. Orzełek, K. Markisz? spółka jawna z siedzibą w Kleśniskach odbywa się za pośrednictwem udostępnionych w tym celu adresów poczty elektronicznej.
 2. Adresy poczty elektronicznej Użytkowników są przechowywane jedynie dla celów udzielania wyjaśnień na pytania i sugestie.
 3. W przypadku dokonania transakcji w naszym sklepie internetowym, każdy Użytkownik otrzyma wiadomość pocztą elektroniczną dotyczący danej transakcji. Nasi pracownicy mogą również kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie, jeśli będzie to konieczne do sfinalizowania transakcji lub przekazania istotnych informacji jej dotyczących.

VI. Wykorzystywanie Cookies

Sklep internetowy może wykorzystywać cookies, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z naszej strony. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.  

VII. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

Z uwagi na to, że nie monitorujemy i nie weryfikujemy informacji na temat wieku swoich Użytkowników, osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani zakupów świadczonych przez nasz sklep internetowy bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

VIII. Zmiany w zakresie polityki prywatności

 1. Treść polityki prywatności może ulegać zmianom.
 2. Ogłoszenie zmian będzie polegało na zamieszczeniu informacji o zmianach w Polityce Prywatności, a każda zmiana zostanie opublikowana na stronie www.orzelek-markisz.pl wraz  z tekstem jednolitym dokumentu i datą obowiązywania zmiany.
 3. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę, że nie udostępniamy ani nie przekazujemy wbrew przepisom prawa żadnych danych osobowych posiadanych w ramach gromadzonej bazy danych.

IX. Kontakt oraz pytania i sugestie

Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania, uwagi, wątpliwości lub propozycje związane z naszą polityką prywatności, będziemy bardzo wdzięczni za kontakt pod adresem naszej poczty elektronicznej.

Rejestrując się i logując na www.orzelek-markisz.pl akceptujesz zapisy niniejszej Polityki Prywatności.

Na marginesie…

Prezentacja produktów

Stopka witryny